Jäällä liikkumisen turvallisuuteen liittyy monia osa-alueita, ryhmässä luistelusta plutaamistilanteiden harjoitteluun, jäätilanteen ennakkotiedustelusta riskiarviointiin ja varasuunnitelmien laatimisiin. Jäällä ollessa tärkeintä kuitenkin on käytännön jäänarvioinnin taito. Mistä tiedän, kantaako jää?

Jäällä liikkumisen turvallisuus koostuu vaaratilanteiden välttämisestä ennakoinnilla sekä vaaratilanteiden hallinnasta niihin varautumalla. Ennakointiin kuuluvat jääolosuhteiden arviointi etukäteen esimerkiksi viranomaisten tarjoamaa jäätietoa seuraamalla, jään kantavuuden aistinvarainen arviointi jäällä liikuttaessa sekä sääolosuhteiden seuraaminen.

Hyvissä luistimissa ei tarvitse lukea "Jääkiito"

Ensikertalaisena Jukolan viestissä

luistelua luonnonjäillä ja tulevan kauden suunnitelmia

Melojan vaihtoehtoista kesäpuuhaa

Lohjanjärvi, Ahvenanmaa, Pellingin saaristo..

Millainen on hyvä retkiluistin, entä luistelukenkä?

Talven parhaita ulkoilmahetkiä

Ihanne - ja todellisuus